Фізвиховання

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ
 
Структурний навчально-методичний підрозділ, що об’єднує викладачів навчальних дисциплін і фізична культура (1-2 курси); фізичне виховання (3-4 курси); Захист Вітчизни; Безпека життєдіяльності.
          
Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом і передбачає правове, організаційне, кадрове, методичне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення, які ґрунтуються законами України.

Склад циклової комісії: 

Шабельник Микола Степанович (голова циклової комісії) Викладач фізвиховання вищої категорії. Педагогічний стаж – 35 років. Закінчив спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури (1983р.) Майстер спорту з легкої атлетики. Нагороджений Почесною грамотою Міносвіти і науки України (2005р.), Почесною грамотою Харківської облдержадміністрації (2008р.). Дипломант обласного конкурсу 2007 року «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фізичного виховання».
Черній Анатолій Олександрович (керівник фізичного виховання). Викладач вищої категорії, методист. Педагогічний стаж – 40 років. Закінчив Харківський державний педагогічний інститут ім.. Г.С.Сковороди (1975р.). Кандидат у майстри спорту – легка атлетика. Нагороджений нагрудними Знаками «Відмінник фізичної культури та спорту» Спорткомітетом СРСР (1982р.) та «Відмінник Освіти України» (2004р.), Почесною Грамотою Міносвіти і науки України (2005р.). Дипломант Обласного конкурсу 2003 року. «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач і завідувач кафедри фізвиховання». Винесена Подяка Національним Олімпійським Комітетом України (2010р.) та Головою Харківської міської ради (2011р.)

Здорик Роман Володимирович (викладач дисципліни "Захисник Вітчизни". Освіта – вища.  

Педагогічний стаж – 10 років.

 

Навчальний процес здійснюється у таких формах:
- навчальні заняття (теоретичні, практичні);
- виконання індивідуальних завдань;
- самостійна робота студентів (за завданням викладача);
- контрольні заходи.

 

    Основні види навчальних занять з фізичного виховання: лекції, практичні, індивідуальні заняття, консультації.
     
Навчальний матеріал з фізичного виховання реалізується через навчальний графік та через розділи робочих програм: теоретична підготовка, методична підготовка, фізична підготовка і контроль.
   
Засвоєння програмного матеріалу передбачає систему контрольних заходів, що містить: оперативний, поточний, підсумковий контроль та підсумкову атестації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця – молодшого спеціаліста.