Програма з української мови

      На іспиті з української мови та літератури абітурієнти до закладів фахової передвищої освіти повинні показати:

-   чіткі знання правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;

-   уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;

-   уміння належним чином оформляти роботу;

-  впевнено володіти мовленнєвими і навичками, передбаченими програмою, вміння їх використовувати при написанні письмової роботи.

 Програма з української мови для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до закладів фахової передвищої освіти у 2021 навчальному році складається із 3-ох розділів. Перший із них являє собою перелік основних правил з розділів: «Фонетика», «Графіка», «Орфографія», якими повинен володіти абітурієнт (вміти правильно їх використовувати під час писання письмової роботи з української мови).

У другому розділі подаються основні правила з розділу «Морфологія», зокрема, особливості відмінювання та правопису самостійних і службових частин мови.

У третьому розділі «Синтаксис та пунктуація» подаються основні правила щодо синтаксичної будови речень, усіх типів розділових знаків та основних правил їх розставлення.