Навчальна частина коледжу складається з двох відділень: «Електричної інженерії» та «Механічної інженерії». Навчання студентів ведуть п'ять циклових комісій, три з яких випускаючи і готують фахівців з трьох спеціальностей.

 Освітній процес у коледжі здійснюється за спеціальностями: "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Будівництво та цивільна інженерія", "Прикладна механіка".

  Навчально-виховну роботу здійснює 52 викладача, 32 з яких має вищу кваліфікаційну категорію.

 Основою методу викладання фахових дисциплін є поєднання теорії і практики - засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань. Оцінювання знань і навичок студентів здійснюється шляхом проведення диференційованих заліків і іспитів.

   Завершується навчання державною атестацією - публічним захистом дипломного проекту та присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр.

   Робота навчальної частини ведеться за напрямами:

 1. Організаційна діяльність:

 • виконання навчальних планів з усіх спеціальностей і форм навчання;
 • розробка графіків навчального процесу;
 • складання розкладів навчальних занять та іспитів;
 • організація готовності коледжу до навчального року;
 • розподіл погодинного фонду;
 • координаційна робота з питань навчальних, навчально-виробничних практик студентів;
 • комплектування Державної екзаменаційної комісії;
 • оформлення документів для виготовлення студентських квитків
 • оформлення документів для виготовлення дипломів про закінчення коледжу;
 • ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів;
 • забезпечення відділень і циклових комісій бланками навчальної та облікової документації.

 2. Контрольна діяльність:

 • постійний контроль за виконанням графіків навчального процесу;
 • контроль за своєчасною розробкою планової та навчально-звітної документації за навчальним процесом та за її станом;
 • контроль за плануванням і виконанням навчального навантаження викладачами;
 • контроль за використанням погодинного фонду;
 • контроль за організацією роботи Державної екзаменаційної комісії;
 • контроль за роботою навчальних лабораторій і кабінетів;
 • контроль самостійного навчання студентів у міжсесійний період та за ходом складання студентами академічної заборгованості;
 • контроль за підвищенням кваліфікації викладачами.

 3. Планування:

 • розробка навчальних планів навчального процесу;
 • розробка пропозицій з удосконалення планування та організації навчального процесу;
 • розробка планів підвищення кваліфікації та стажування викладацького складу.

 4. Вивчення і поширення ефективного досвіду роботи з організації навчального процесу.