Відділення «Механічної інженерії»

Завідувач відділенням – Мартинець Тетяна Вікторівна, викладач вищої категорії, старший викладач.

 

 

Телефон відділення: 738-32-01.

 

 

На відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів за денною формою навчання.

Денна форма навчання:

     Підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:

131 Прикладна механіка

Освітня програма ″Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів″

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма: Обслуговування та ремонт електропобутової техніки, Виробництво електричних машин та апаратів

 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд 

     Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.

    Термін навчання: на основі повної загальної освіти - 2 роки 10 місяців

     Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня - 1 рік 10 місяців.

     Студенти отримують атестат про повну загальну середню освіту та диплом молодшого спеціаліста.

    Випускники отримують кваліфікацію– електромеханік.

    Навчання здійснюється на бюджетній основі або за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

        У 2018-2019 навчальному році за даними спеціальностями на відділенні навчається 10 академічних груп:

1 курс:

СПР 2018-1- класний керівник Панова Любов Анатоліївна

ЕМ 2018-1 - класний керівник Близнюк Ганна Ігорівна 

МА 2018-1К - класний керівник Коновалова Катерина Олександрівна

2 курс:

СПР 2017-1 - класний керівник Йосипок Олена Григорівна

ЕС 2017-1 - класний керівник Данилишина Вікторія Іванівна

3 курс:

СПР 2016-1 – класний керівник Шабельник Микола Степанович 

ЕС 2016-1 - класний керівник Роменко Валентина Володимиріна

4 курс:

МА2015-1 – класний керівник Семерня Таміла Сергіївна

СПР2015-1 – класний керівник Толстая Аліна Володимирівна

ЕТ2015-1 - класний керівник Зуєва Інна Вясеславівна 

 

 
РЕКВІЗИТИ БАНКУ ДЛЯ ОПЛАТИ КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  
ВИКОНАВЕЦЬ:
 
Харківський національний університет міського господарства
 імені О.М.Бекетова
 Україна,61002, м.Харків, вул,Маршала Бажанова,17
 
р/р 31254217101001 ДКС України

код 02071151

МФО 820172