Електромеханіки та побутового обслуговування

Циклова комісія
“Електромеханіки та побутового обслуговування”

Основні завдання циклової комісії:

-надання студентам теоретичної та практичної підготовки для оволодіння професією;
-підвищення професійної майстерності студентів, залученням їх до участі у конференціях конкурсах професійної майстерності;
-залучення студентів до освоєння новітніх технологій;
-розвиток творчих здібностей студентів з використанням інтерактивних методів навчання;
-формування знань про конструкцію сучасних електричних машин, апаратів та побутової техніки, технологію їх виробництва; основи організації технічного обслуговування та ремонту побутової техніки; перспективні напрямки розвитку електрообладнання;
-керівництво технічною творчістю студентів;
-вдосконалене проведення навчальної, технологічної та переддипломної практик;
-формування у студентів здібностей застосовувати сучасні методи роботи, здатність працювати із сучасним обладнанням, приладами, інструментами та механізмами.
 
СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:
Семерня Таміла Сергіїіна - голова циклової комісії, викладач І категорії.
 
Викладає: "Технологія та устаткування виробництва", "Конструкційні та електротехнічні матеріали".
Назаренко Олександр Максимович - викладач вищої категорії, директор коледжу, викладач-методист.
 
Викладає: Випробування та сертифікація електротехнічних виробів
Мартинець Тетяна Вікторівна – к.т.н., викладач вищої категорії,старший викладач.
 
Викладає: "Технічна механіка"
Третяк Олена Віталіївна – викладач І категорії.
 
Викладає: ТОЕ, “ Електричні машини.“
Кіктенко Вячеслав Євгенійович – завідувач лабораторією, викладач вищої категорії.
 
Викладає:   “Електропобутова техніка“.
 
Іванковська Ірина Павлівна –завідуівач лаболаторією, викладач спеціаліст ІІ категорії
 
Викладає: “Електричні вимірювання“.
141

Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

«Виробництво

електричних машин і апаратів»

КВАЛІФІКАЦІЯ:  електромеханік;                   
освітній рівень:                                                                                       
предметна галузь діяльності: Проектування виробів та технологічна підготовка виробництва електричних машин, електричних апаратів, електричних побутових приладів.
  
Електричні машини

141

Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»
напрямок підготовки -  140102 «Побутове обслуговування»;
кваліфікації – технік-електрик;
з предметної області діяльності – обслуговування та ремонт електропобутової техніки.
           
Електричні машини побутової техніки

 

 

 

  Електропобутова техніка, що вивчається

 

 

 


Останні новини

Посилання

Міністерство Освіти і Науки України
Департамент науки і освіти Харківської ОДА
Харківський національний університет міського господарства

Архів