ЕМ та ЕПО

Циклова комісія
“Електромеханіки та побутового обслуговування”
Цирдя Валерій Федорович (голова циклової комісії) -  викладач вищої категорії
 
Викладає:
“Основи електроніки“,
“Основи автоматизації виробництва“,
“Промислова  електроніка та мікропроцесорна техніка“, 
“Електричні апарати“.

   Навчально-методична робота циклової комісії тісно пов'язана з виробничими об'єднаннями ЗАТ “Укрелектромаш” ХЕЛЗ, ВАТ “Електроважмаш”, ВАТ “Електромашина” та іншими підприємствами регіону.
  Основним замовником кадрів є ВАТ “Електроважмаш”, який є флагманом електротехнічної галузі на теренах України і за кордоном.
 Випускники спеціальностей “Виробництво електричних машин і апаратів” та  “Обслуговування і ремонт електропобутової техніки” займають ключові посади на підприємствах і фірмах міста Харкова.
  Рівень знань, отриманих під час навчання, дозволяє нашим спеціалістам працювати також і в сферах далеких від профілюючої спеціальності.
 
Зв'язки з виробництвом
Циклова комісія активно підтримує контакти з профільними підприємствами, слідкує за їх потребами у кадрах. Протягом навчання студенти проходять виробничу практику на підприємстві за своєю спеціальністю.
 
СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:
Назаренко Олександр Максимович - викладач вищої категорії, директор коледжу, викладач-методист.
 
Викладає: Випробування та сертифікація електротехнічних виробів
Мартинець Тетяна Вікторівна – викладач вищої категорії,старший викладач.
 
Викладає: "Технічна механіка"
Третяк Олена Віталіївна – викладач ІІ категорії.
 
Викладає: ТОЕ, “ Електричні машини.“
 
Дмитрук Аліна Іванівна – Викладач-спеціаліст.
 
Викладає: “Електричні машини”.
Кіктенко Вячеслав Євгенійович – завідувач лабораторією, викладач вищої категорії.
 
Викладає:   “Електропобутова техніка“.
 
Іванковська Ірина Павлівна –завідуівач лаболаторією, викладач спеціаліст
 
Викладає: “Електричні вимірювання“.
Семерня Таміла Сергіїіна - викладач І категорії
 
Викладає: "Технологія та устаткування виробництва", "Конструкційні та електротехнічні матеріали".
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Лекційні  аудиторії з профільних дисциплін

 

 
Комп'ютерні кабінети інформатики та САПР
ЛАБОРАТОРІЇ
Лабораторія ТОЕ
 Лабораторія електричного приводу
Галузеві лабораторії
 Лабораторія електричних машин      Лабораторія технології обслуговування та ремонту електропобутової техніки
 МАЙСТЕРНІ

 Механічної обробки
 Електромонтажна
ПІГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
                                                                                                                                        
141

Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

«Виробництво

електричних машин і апаратів»

КВАЛІФІКАЦІЯ:  електромеханік;                   
освітній рівень:                                                                                       
предметна галузь діяльності: Проектування виробів та технологічна підготовка виробництва електричних машин, електричних апаратів, електричних побутових приладів.
  Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за  ДК 009: 2005: Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375
Вид  економічної діяльності:
Виробництво машин та устаткування
Виробництво машин та устаткування
Виробництво побутових приладів
Виробництво електричних побутових приладів
Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування
Виробництво електричних машин та устаткування
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
Виробництво ізольованого проводу та кабелю
Виробництво ізольованого проводу та кабелю
Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)
Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)
Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
Виробництво іншого електричного устаткування
Виробництво електричного устаткування для двигунів і  транспортних засобів
Виробництво іншого електричного устаткування, н.в.і.ч.
    Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005
Національним класифікатором України «Класифікатором професій»:
3113   Технічні фахівці-електрики;
3115   Технічні фахівці-механіки;
3119   Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки.
Може займати первинні посади:
електромеханік;
електромеханік дільниці;
технік з автоматизації виробничих процесів;
технік з експлуатації та ремонту устаткування;
технік-конструктор;
технік з налагодження та випробувань;
технік з нормування праці;
технік-технолог.
Електричні машини

141

Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»
напрямок підготовки -  140102 «Побутове обслуговування»;
кваліфікації – технік-електрик;
з предметної області діяльності – обслуговування та ремонт електропобутової техніки.
           Фахівець підготовлений до роботи за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96 в галузях:
Оптова і роздрібна торгівля.
Торгівля транспортними засобами                                        
Послуги з ремонту
Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт              
Ремонт електропобутових товарів                                         
Ремонт інших електропобутових товарів                           
Ремонт інших предметів особистого користування                      
Обробна промисловість                                                
Виробництво машин та устаткування                                              
Виробництво насосів компресорів і гідравлічних систем           
Ремонт (спеціалізований) насосів, компресорів                            
Виробництво електричного та електронного устаткування        
Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів              
Ремонт (спеціалізований) двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму                                              
 Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:
 Майстер з ремонту приладів і апаратів
 Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) без апарату управління
 Електромеханік
 Електромеханік дільниці
 Технік-технолог (електротехніка)
 Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань
 Технік-електромеханік
 Контролер складання електричних машин, апаратів і приладів
 Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання
 Випробувач електричних машин, апаратів, приладів
 Електрослюсар з ремонту електричних машин
 і може знайти посади: майстер цеху; технік-технолог; зав. майстернями; бригадир; технік технічного відділу 
Електричні машини побутової техніки

 

 

 

  Електропобутова техніка, що вивчається