Відділення «Електрична інженерія»

Завідувач відділенням – Кузьменко Вікторія Володимирівна, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

Телефон відділення: 738-32-01.

 

     Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів відділення має необхідну матеріально-технічну базу, майстерні, кабінети і лабораторії, які оснащені відповідним обладнанням та технічними засобами навчання, висококваліфіковані кадри викладачів і майстрів виробничого навчання, які здатні на сучасному рівні забезпечити підготовку спеціалістів в галузі електричної інженерії.
    На відділенні здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за денною та заочною формами навчання. Навчання здійснюється на бюджетній основі або за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
 
Денна форма навчання:
Спеціальності:
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Освітні програми:
  • "Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
  • "Виробництво електричних машин і апаратів".
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
Освітня програма:
  • "Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд"
 
Кваліфікація
• Електромеханік
• Технік - електрик

У 2020/2021 навчальному році на відділенні навчаються 9 груп денної форми та
3 групи заочної форми навчання:
1 курс:
ЕО2020-1 -   класний керівник Писанко Олена Олегівна
ЕС2020-1 -   класний керівник Цирдя Валерій Федорович
ЕО2020-1к - класний керівник Давиденко Вікторія Юріївна
2 курс:
ЕО2019-1 -   класний керівник Котляров Олександр Сергійович
ЕС2019-1 -   класний керівник Дідович Євгеній Веніамінович
ЕО2019-1к - класний керівник Коноваленко Алла Володимирівна
4 курс:
ЕО2017-1 -   класний керівник Калабухова Олена Валеріївна
МА2017-1 -   класний керівник Сергієнко Олександр Олександрович
ЕС2017-1 -   класний керівник Данилишина Вікторія Іванівна
 
Заочна форма навчання:
Підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальністю:
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітня програма: «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
Навчання здійснюється на бюджетній основі та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти — 2 роки 10 місяців.
Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» — 1 рік 10 місяців.
 
Кваліфікація
Технік - електрик
 
1 курс:
ЕО2020-1кз
ЕО2020-1з
2 курс:
ЕО2019-1кз
 
Банківські реквізити ЕМФК діють з 13.01.2020р. для оплати за:
РЕКВІЗИТИ БАНКУ ДЛЯ ОПЛАТИ
КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  
НАВЧАННЯ/Із зазначенням П.І.Б. та № контракту
 
Отримувач: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова (ЕМФК)
 
Рахунок IBAN: UA868201720313281005201001001
 
Код ЄДРПОУ: 02071151
 
Банк : ДКС України

 

РЕКВІЗИТИ БАНКУ ДЛЯ ОПЛАТИ ГУРТОЖИТКУ
ГУРТОЖИТОК №7, №8 /Із зазначенням № гуртожитку та № курсу
 
Отримувач: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова (ЕМФК)
   
Рахунок IBAN: UA878201720313251005202001001
 
Код ЄДРПОУ: 02071151
 
Банк : ДКС України