Відділення «Електрична інженерія»

Завідувач відділенням – Кузьменко Вікторія Володимирівна, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

Телефон відділення: 738-32-01.

 

     Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів відділення має необхідну матеріально-технічну базу, майстерні, кабінети і лабораторії, які оснащені відповідним обладнанням та технічними засобами навчання, висококваліфіковані кадри викладачів і майстрів виробничого навчання, які здатні на сучасному рівні забезпечити підготовку спеціалістів в галузі електричної інженерії.
    На відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів за денною та заочною формами навчання. Навчання здійснюється на бюджетній основі або за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
 
Денна форма навчання:
Спеціальності:
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Освітні програми:
  • "Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
  • "Виробництво електричних машин і апаратів".
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
Освітня програма:
  • "Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд"
 
Кваліфікація
• Електромеханік
• Технік - електрик

У 2018/2019 навчальному році на відділенні навчаються 6 груп денної форми та
2 групи заочної форми навчання:
2 курс:
ЕО2017-1 - класний керівник Калабухова Олена Валеріївна
МА2017-1 - класний керівник Сергієнко Олександр Олекандрович
МА2017 - 1К - класний керівник Третяк Олена Віталіївна
3 курс:
ЕО 2016-1 - класний керівник Писанко Олена Олегівна
МА 2016-1 - класний керівник Давиденко Вікторія Юріївна
4 курс:
ЕО2015-1 — класний керівник Котляров Олександр Сергійович
 
Заочна форма навчання:
Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю:
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітня програма: «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
Навчання здійснюється на бюджетній основі та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти — 2 роки 10 місяців.
Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» — 1 рік 10 місяців.
 
Кваліфікація
Технік - електрик
 
1 курс:
ЕО 2018-1кз
2 курс:
ЕО2017-1кз
 

 

РЕКВІЗИТИ БАНКУ ДЛЯ ОПЛАТИ КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ВИКОНАВЕЦЬ:
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова
Україна,61002, м.Харків, вул,Маршала Бажанова,17

р/р 31254217101001 ДКС України

код 02071151

МФО 820172