Список рекомендованих до зарахування на 1 курс денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Наказ про зарахування

Список рекомендованих до зарахування на денну форму навчання за рахунок коштів державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти  
Список рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету на основі ОКР "кваліфікований робітник"

Рейтинговий список (денна форма здобуття освіти)

Рейтинговий список (заочна форма здобуття освіти)

Наказ про зарахування (денна форма здобуття освіти)

Наказ про зарахування (заочна форма здобуття освіти)