ПЛАН - ГРАФІК

діяльності атестаційної комісії Електромеханічного фахового коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетована 2020-2021 навчальний рік

Термін

Заходи

Відповідальний

1

03.09-16.09 2020

Створення атестаційної комісії коледжу

директор

2

до 20.09.2020

Ознайомлення педагогічного колективу із наказом про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.

інспектор відділу кадрів

3

вересень 2020

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

атестаційна комісія

4

до

30.09 2020

Засідання атестаційної комісії коледжу:

1. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Затвердження графіку роботи атестаційної комісії.

голова АК

5

до 10.10.2020

Приймання атестаційною комісією:

-    списків педагогічних працівників на проходження чергової атестації (від адміністрації коледжу);

-    заяв на проходження позачергової атестації (від педагогічних працівників);

-    клопотань про позачергову атестацію педагогічних працівників на присвоєння кваліфікаційної категорії або педагогічного звання (від адміністрації або педагогічної ради коледжу);

-    клопотань про позачергову атестацію педагогічних працівників, які знизили рівень роботи (від адміністрації або педагогічної ради коледжу);

-    заяв від працівників,уключених до списків осіб, які підлягають черговій атестації, та які мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (за бажанням педагогічного працівника).

заступник директора з НР,

секретар АК

6

до 20.10.2020

Засідання атестаційної комісії коледжу:

1. Розгляд поданих документів, прийняття відповідних рішень, затвердження та оприлюднення списків педагогічних працівників, які атестуються. Ознайомлення педагогічних працівників із графіком атестації (під підпис).

голова АК

секретар АК

7

до 30.10.2020

Складання індивідуальних графіків підготовки і проходження атестації педагогічних працівників.

атестаційна комісія

8

листопад-березень 2020-2021

Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються.

атестаційна комісія

7

листопад-березень 2020-2021

Засідання атестаційної комісії коледжу для розгляду питань за потребою:

1. Поточні питання під час підготовки і проведення атестації.

голова АК
 

до 01.03.2021

Приймання від адміністрації навчального закладу характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

заступник директора з НР,

секретар АК

9

до 15.03.2021

-     Оформлення атестаційних листів педагогічних працівників, які атестуються (не пізніше як за 10 днів до засідання атестаційної комісії) (під підпис).

-     Ознайомлення педагогічного працівника із характеристикою (під підпис).

секретар АК

10

березень 2021

Засідання атестаційної комісії коледжу:

 1. Прийняття рішення (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій (про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям).
 2. Порушення клопотання перед АК ІІ рівня про присвоєння педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

голова АК

11

березень 2021

-      Оформлення документації за підсумками атестації.

-      Подача атестаційних матеріалів на обласну атестаційну комісію

атестаційна комісія

12

квітень 2021

-      Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (установлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

адміністрація

13

травень 2021

-      Аналіз підсумків атестації.

-      Підготовка звітної та статистичної документації.

адміністрація

 Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії:
 • ознайомлюватись із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників та ознайомити з ним членів атестаційної комісії;
 • скласти та затвердити графік роботи атестаційної комісії;
 • ознайомити педагогічних працівників, які атестуються, із вимогами щодо атестації;
 • видати та проконтролювати виконання наказів: «Про організацію атестації та створення атестаційної комісії», «Про результати атестації педагогічних працівників»;
 • розподілити обов'язки між членами атестаційної комісії та контролювати їх виконання;
 • готувати та проводити засідання атестаційної комісії;
 • контролювати правильність заповнення та оформлення документації;
Заступник голови атестаційної комісії:
 •      виконувати обов'язки голови у випадку його відсутності;
 •      складати план підготовки та проведенняатестації;
 •      контролювати виконання графіка роботиатестаційної комісії;
 •      готувати проекти наказів: «Про організацію атестації та створення атестаційної комісії», «Про результати атестації педагогічних працівників»;
 •      здійснювати контроль за правильністю оформлення документації, індивідуальних графіків проходження атестаціїпедагогами.
Секретар атестаційної комісії:
 •      відповідає за організаційну та технічну роботу з підготовки та проведення атестації;
 •      проводити роз'яснювальну роботу серед педагогічних працівників щодо нормативності організації та проходження атестації, оформлення документів;
 •      приймати та реєструвати заяви від педагогічних працівників щодо атестаційних питань;
 •      проводити роботу з документацією: атестаційними листами, протоколами, наказами;
 •      вести протоколи засідань атестаційної комісії;
 •      складати графік засідань атестаційної комісії та організовувати присутність на засіданні членів атестаційної комісії та педагогів, які атестуються;
 •      інформувати про ймовірні зміни у нормативних документах, графіках тощо;
 •      готувати атестаційні матеріали до подання ватестаційну комісію ІІ рівня;
 •      унаочнювати інформацію про хід атестації;
 •      збирати матеріали щодо проведення атестації, методичні розробки педагогів.
Вимоги до члена атестаційної комісії
Професійні:
- наявність відповідної фахової освіти;
- володіння нормативно-правовою базою із питань атестації педагогічних кадрів;
- освіченість у питаннях освітньої галузі та розвитку системи освіти на сучасному етапі;
- досвідченість та результативність роботи.
Комунікативні.
- здатність до створення комфортного мікроклімату під час атестації;
- готовність до співпраці;
- володіння методами вирішення конфліктних питань;
- мовна культура.
Член атестаційної комісії зобов'язаний:
 •      забезпечувати об’єктивність прийняття рішень;
 •      сприяти достовірності експертиз;
 •      знати нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації      педагогічних працівників;
 •      володіти методами аналізу й узагальнення інформації;
 •      дотримуватися прозорості та гласностіпроцесу атестації;
Член атестаційної комісії має право:
 •      вивчати інформацію щодо своєї компетенції;
 •      брати участь в експертних групах;
 •      проводити співбесіди з педагогічними працівниками, які підлягають атестації;
 •      упливати на діяльність комісії, процедуру прийняття рішень;
 •      залучати до процедури проведення атестації експертів.
Список педагогічних працівників
Електромеханічного фахового коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
які підлягають атестації у 2021 році
ПІБ
Посада
Кваліфікаційна категорія
Звання
Чергова атестація
1
Данилишина Вікторія Іванівна
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
 
2
Здорик Роман Володимирович
Викладач
Друга категорія відповідність займаній посаді
 
3
Зуєва Інна В'ячеславівна
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
 
4
Йосипок Олена Григорівна
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
Викладач-методист
5
Ігнатенко Олена Геніївна
Викладач
Перша категорія відповідність займаній посаді
 
6
Коновалова Катерина Олександрівна
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
Старший викладач
7
Овечкіна Світлана Іванівна
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
Викладач-методист
8
Роменко Валентина Володимирівна
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
 
9
Сметанін Сергій Власович
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
 
10
Цирдя Валерій Федорович
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
Старший викладач
11
Черній Анатолій Олександрович
Викладач
Вища категорія відповідність займаній посаді
Викладач-методист

 Атестація педагогічних працівників Електромеханічного фахового коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова здійснюється щорічно згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, що затверджено наказом МОН №930 від 06.10.2010 року (зі змінами).

Рішенням атестаційної комісії Електромеханічного фахового коледжу від 16.03.2021 року атестовані такі педагогічні працівники:
1. Здорик Роман Владимирович - викладач предмету "Захист Вітчизни", який відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»

2. Ігнатенко Олена Геніївна - викладач предмету "Біологія", яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

Згідно наказу № 49 від 08.04.2021 року Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації атестовані такі педагогічні працівники:

1. Данилишина Вікторія Іванівна, викладач предметів «Українська мова» та «Українська література», яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «старший викладач»;

 2. Зуєва Інна Вячеславівна, викладач предмета «Іноземна мова (англійська)», яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 3. Йосипок Олена Григорівна, викладач предметів «Українська мова» та «Українська література», яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист»;

 4. Коновалова Катерина Олександрівна, викладач дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва», яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач»;

 5. Овечкіна Світлана Іванівна, викладач предмета «Хімія», яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист»;

 6. Роменко Валентина Володимирівна, викладач дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 7. Сметанін Сергій Власович, викладач предмета «Всесвітня історія», який відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

8. Цирдя Валерій Федорович, викладач дисципліни «Системи керування електроприводами», який відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач»;

 9. Черній Анатолій Олександрович, викладач предмета «Фізична культура», який відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».