ПЛАН - ГРАФІК 
діяльності атестаційної комісії Електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
на 2018-2019 навчальний рік 

з/п

Термін

Заходи

Відповідальний

Виконання

1

03.09-16.09 2018
Створення атестаційної комісії коледжу
директор

 

2

до 20.09.2018
Ознайомлення педагогічного колективу із наказом про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.
інспектор
відділу
кадрів

 

3

вересень 2018
Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.
атестаційна комісія

 

4

до
30.09 2018
Засідання атестаційної комісії коледжу:
1. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.
2. Затвердження графіку роботи атестаційної комісії.
голова АК

 

5

до 10.10.2018
Приймання атестаційною комісією:
-    списків педагогічних працівників на проходження чергової атестації (від адміністрації коледжу);
-    заяв на проходження позачергової атестації (від педагогічних працівників);
-    клопотань про позачергову атестацію педагогічних працівників на присвоєння кваліфікаційної категорії або педагогічного звання (від адміністрації або педагогічної ради коледжу);
-    клопотань про позачергову атестацію педагогічних працівників, які знизили рівень роботи (від адміністрації або педагогічної ради коледжу);
-    заяв від працівників,уключених до списків осіб, які підлягають черговій атестації, та які мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (за бажанням педагогічного працівника).
заступник директора з НР,
секретар АК

 

6

до 20.10.2018
Засідання атестаційної комісії коледжу:
1. Розгляд поданих документів, прийняття відповідних рішень, затвердження та оприлюднення списків педагогічних працівників, які атестуються. Ознайомлення педагогічних працівників із графіком атестації (під підпис).
голова АК
секретар АК

 

7

до 30.10.2018
Складання індивідуальних графіків підготовки і проходження атестації педагогічних працівників.
атестаційна комісія

 

8

листопад-березень 2018-2019
Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються.
атестаційна комісія

 

7

листопад-березень 2018-2019
Засідання атестаційної комісії коледжу для розгляду питань за потребою:
 1. Поточні питання під час підготовки і проведення атестації.
голова АК

 

8

до 01.03.2019
Приймання від адміністрації навчального закладу характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.
заступник директора з НР,
секретар АК

 

9

до 15.03.2019
-     Оформлення атестаційних листів педагогічних працівників, які атестуються (не пізніше як за 10 днів до засідання атестаційної комісії) (під підпис).
-     Ознайомлення педагогічного працівника із характеристикою (під підпис).
секретар АК

 

10

березень 2019
Засідання атестаційної комісії коледжу:
 1. Прийняття рішення (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій (про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям).
 2. Порушення клопотання перед АК ІІ рівня про присвоєння педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).
голова АК

 

11

березень 2019
-      Оформлення документації за підсумками атестації.
-      Подача атестаційних матеріалів на обласну атестаційну комісію
атестаційна комісія

 

12

квітень 2019
-      Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (установлення тарифних розрядів), педагогічних звань.
адміністрація

 

13

травень 2019
-      Аналіз підсумків атестації.
-      Підготовка звітної та статистичної документації.
адміністрація

 

Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії:
 • ознайомлюватись із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників та ознайомити з ним членів атестаційної комісії;
 • скласти та затвердити графік роботи атестаційної комісії;
 • ознайомити педагогічних працівників, які атестуються, із вимогами щодо атестації;
 • видати та проконтролювати виконання наказів: «Про організацію атестації та створення атестаційної комісії», «Про результати атестації педагогічних працівників»;
 • розподілити обов'язки між членами атестаційної комісії та контролювати їх виконання;
 • готувати та проводити засідання атестаційної комісії;
 • контролювати правильність заповнення та оформлення документації;
Заступник голови атестаційної комісії:
 •      виконувати обов'язки голови у випадку його відсутності;
 •      складати план підготовки та проведенняатестації;
 •      контролювати виконання графіка роботиатестаційної комісії;
 •      готувати проекти наказів: «Про організацію атестації та створення атестаційної комісії», «Про результати атестації педагогічних працівників»;
 •      здійснювати контроль за правильністю оформлення документації, індивідуальних графіків проходження атестаціїпедагогами.
Секретар атестаційної комісії:
 •      відповідає за організаційну та технічну роботу з підготовки та проведення атестації;
 •      проводити роз'яснювальну роботу серед педагогічних працівників щодо нормативності організації та проходження атестації, оформлення документів;
 •      приймати та реєструвати заяви від педагогічних працівників щодо атестаційних питань;
 •      проводити роботу з документацією: атестаційними листами, протоколами, наказами;
 •      вести протоколи засідань атестаційної комісії;
 •      складати графік засідань атестаційної комісії та організовувати присутність на засіданні членів атестаційної комісії та педагогів, які атестуються;
 •      інформувати про ймовірні зміни у нормативних документах, графіках тощо;
 •      готувати атестаційні матеріали до подання ватестаційну комісію ІІ рівня;
 •      унаочнювати інформацію про хід атестації;
 •      збирати матеріали щодо проведення атестації, методичні розробки педагогів.
Вимоги до члена атестаційної комісії
Професійні:
- наявність відповідної фахової освіти;
- володіння нормативно-правовою базою із питань атестації педагогічних кадрів;
- освіченість у питаннях освітньої галузі та розвитку системи освіти на сучасному етапі;
- досвідченість та результативність роботи.
Комунікативні.
- здатність до створення комфортного мікроклімату під час атестації;
- готовність до співпраці;
- володіння методами вирішення конфліктних питань;
- мовна культура.
Член атестаційної комісії зобов'язаний:
 •      забезпечувати об’єктивність прийняття рішень;
 •      сприяти достовірності експертиз;
 •      знати нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації      педагогічних працівників;
 •      володіти методами аналізу й узагальнення інформації;
 •      дотримуватися прозорості та гласностіпроцесу атестації;
Член атестаційної комісії має право:
 •      вивчати інформацію щодо своєї компетенції;
 •      брати участь в експертних групах;
 •      проводити співбесіди з педагогічними працівниками, які підлягають атестації;
 •      упливати на діяльність комісії, процедуру прийняття рішень;
 •      залучати до процедури проведення атестації експертів.

Список педагогічних працівників

Електромеханічного коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,

що повинні пройти курси підвищення кваліфікації (стажування)

в 2018-2019 навчальному році 

Прізвище, ім’я, по батькові Дисципліна Попередні курси
1 Близнюк Ганна Ігорівна Вища математика 27.02.2014 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
2 Давиденко Вікторія Юріївна Охорона праці;БЖД -
3 Дейнеко Галина Іванівна Економіка організація та планування виробництва 26.12.2013ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
4 Кіктенко Вячеслав Євгенійович Електропобутова техніка 11.12.2013 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
5 Кришталь Олена Іванівна Іноземна мова 20.12.2013 КВНЗ"ХАНО"; 13.02.2014 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
6 Мартинець Тетяна Вікторівна Технічна механіка 13.02.2014 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
7 Назаренко Олександр Максимович Електричні апарати;Випробування та сертифікація ЕМВ 11.12.2013 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
8 Овечкіна Світлана Іванівна Хімія 18.02.2011 КВНЗ «ХАНО»
9 Роменко Валентина Володимирівна Охорона праці в галузі -
10 Толстая Аліна Володимирівна Інформатика -
11 Черній Анатолій Олександрович Фізична виховання -
12 Чубаха Л.В. Вища математика -
13 Шабельник Микола Степанович Фізична виховання -
14 Яценко Петро Миколайович Фізична виховання 27.12.2013 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
 Замовлення
Електромеханічний коледж
Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова
на навчання педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році
на основних курсах підвищення кваліфікації
на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
№ з/п Напрям підвищення кваліфікації Прізвище, ім’я, по-батькові педагога Педагогічний стаж на посаді за напрямом Категорія, звання Рік останнього навчання на курсах ПК
1 Історія Сметанін Сергій Власович 38 років Спеціаліст вищої категорії, старший викладач 2014
2 Математика Близнюк Ганна Ігорівна 9 років Спеціаліст другої категорії 2015
3 Українська мова та література Данилишина Вікторія Іванівна 18 років Спеціаліст вищої категорії 2015
4 Захист Вітчизни Здорик Роман Володимирович 3 роки Спеціаліст другої категорії 2015
5 Англійська мова Зуєва Інна Вячеславівна 19 років Спеціаліст вищої категорії 2015
6 Українська мова та література Йосипок Олена Григорівна 23 роки Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 2015
7 Фізична культура Яценко Петро Миколайович 16 років Спеціаліст першої категорії 2015

   Атестація педагогічних працівників Електромеханічного коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова здійснюється щорічно згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, що затверджено наказом МОН №930 від 06.10.2010 року (зі змінами).

    
  Рішенням атестаційної комісії Електромеханічного коледжу від 06.03.2018 року атестовані такі педагогічні працівники:

1.Іванковська Ірина Павлівна - викладач дисципліни "Електричні вимірювання", присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

2. Третяк Олена Віталіївна - викладач дисципліни "Електричні машини", присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

 

  Згідно наказу №76 від 22.03.2018 року Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації атестовані такі педагогічні працівники:

1. Казарова Раїса Анатоліївна, методист Електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, яка відповідає раіше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"

2. Сергієнко Олександр Олександрович, викладач дисципліни "Фізика" Електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, якому присвоєно педагогічне звання "викладач-методист"

3. Шабельник Микола Степанович, викладач дисципліни "Фізичне виховання" Електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, який відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"

4. Шульга Микола Олександрович, викладач дисцпліни "Математика" Електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, який відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії". Присвоєно педагогічне звання "старший викладач".