План роботи коледжу

Plan-roboti-koledzhu.pdf [329,07 Kb] (cкачиваний: 59) 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Електромеханічного коледжу Харківського національного університету

міського господарства ім. О.М. Бекетова щодо закінчення 2016/2017 навчального року та підготовки до нового навчального року.

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

за виконання

Навчальна робота

 1.  

Викладачам, головам ЦК, завідувачам відділень провести попередній аналіз якості навчання, стан успішності обговорити на відповідних засіданнях, у разі необхідності, своєчасно вжити відповідні заходи.

до 16.05.2017 р.

Викладачі,

Голови ЦК,

зав. відділеннями

 1.  

Провести звіти з виконання програм практики на виробництві.

до 30.06.2017 р.

Майстри вир. навч., викладачі,

заст. дир. з ВР та ПН.

 1.  

Підготувати та надати ДКК подання до захисту дипломних проектів

до 15.06.2017р.

Зав. відділеннями,

голови ЦК

 1.  

Підготувати та надати в навчальну частину протоколи та звіти голів ДКК про захист дипломних проектів з усіх спеціальностей та форм навчання.

до 30.06.2017 р.

Зав. відділеннями,

голови ЦК

голови ДКК

 1.  

Провести підсумкову державну атестацію на отримання атестату про повну загальну середню освіту студентів других курсів.

з 08.06.2017 р.

по 28.06.2017 р.

Викладачі,

голови ЦК,

зав. відділеннями

заст. директора

 1.  

Провести державну атестацію на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» студентів випускних курсів.

з 15.06.2017 р.

по 28.06.2017 р.

Викладачі,

голови ЦК,

зав. відділенням

заст. директора

Організаційна робота

 1.  

На засіданнях циклових комісій розглянути звіти викладачів про виконання індивідуальних планів та рішень педагогічних рад за 2016/2017н.р.

до 31.05.2017 р.

Голови ЦК

 1.  

Головам циклових комісій представити заступнику директора з навчальної роботи Солдатенку В.М. проект розподілу педагогічного навантаження з усіх видів навчання та дисциплін циклу на 2017/2018 навчальний рік.

до 31.05.2017 р.

Голови циклових комісій

 1.  

Провести звіти циклових комісій про результати роботи у 2016/2017 навчальному ріці.

05.06–09.06 2017 р.

Назаренко О.М.,

Солдатенко В.М.

Голови ЦК

 1.  

Провести плановий медичний огляд працівників коледжу

з 03.05.2017 р.

по 03.06.2017 р.

Волобуєва Л.Г.,

керівники струк-турних підрозділів

 1.  

Організувати підготовку та видачу дипломів та інших документів випускникам коледжу. Організувати урочисте вручення дипломів.

 

до 30.06.2017 р.

Зав. відділеннями,

Безгодкова Л.В.

 1.  

Підготувати та надати до університету звіт про діяльність коледжу у 2016/2017 н.р.

до 24.06.2017 р.

Зав. відділеннями, Солдатенко В.М.

Безгодкова Л.В.

 1.  

Надати необхідні матеріали для проведення педагогічної ради по підсумках 2016/2017 навчального року

до 24.06.2017 р.

Зав. відділеннями, Солдатенко В.М.

Безгодкова Л.В.

 1.  

Зав. відділеннями перевірити стан ведення навчальної документації та подати письмовий звіт заступнику директора з навчальної роботи.

до 19.06.2017 р.

Зав. відділеннями,

 1.  

Скласти проекти наказів про закінчення навчального року та переводу на наступний курс, нарахування стипендії студентам.

до 01.07.2017 р.

Солдатенко В.М.,

зав. відділеннями

 1.  

Класним керівникам провести інструктаж про правила поведінки підчас літніх канікул та під час проведення масових заходів

до 30.06.2017 р.

Класні керівники.

 1.  

Класним керівникам підготувати та здати заступнику директора з виховної роботи та ПН журнали виховної роботи, характеристики на студентів та іншу звітну документацію. Письмово повідомити батьків студентів про результати літньої сесії. Письмово довести до відома батьків студентів, що були відраховані.

до 30.06.2017 р.

Безгодкова Л.В.

Зав. відділеннями,

класні керівники

 1.  

Провести підрахунок і подати дані в бухгалтерію про виконання педагогічного навантаження викладачами коледжу та зведену відомість виконання педагогічного навантаження.

з 23.06.

до 30.06.2017 р.

Солдатенко В.М.,

Зав. Відділеннями.

 1.  

Скласти наказ про відпустки викладачів та співробітників коледжу.

 

до 10.06.2017 р.

Солдатенко В.М.,

Волобуєва Л.Г.

 1.  

Провести знищення курсових та дипломних проектів, термін зберігання яких закінчився та оформити відповідний акт.

до 30.06.2017 р.

Голови випуск. ЦК,

Волобуєва Л.Г.

 1.  

Розробити графік літнього відпрацювання студентів коледжу.

 

до 09.06.2017 р.

Безгодкова Л.В.,

класні керівники

 1.  

Проконтролювати оплату за гуртожиток та здачу кімнат на період літніх канікул.

до 30.06.2017 р.

Безгодкова Л.В.

класні керівники

 1.  

Завідувачам лабораторій і кабінетів підготувати та здати звіт про роботу у 2016/2017 навчальному році.

до 15.06.2017 р.

Завідувачі лабораторій

завідувачі кабінетів

 1.  

Підготувати лабораторії та кабінети до нового навчального року та здати комісії.

до 30.06.2017 р.

Завідувачі лабораторій

завідувачі кабінетів

 1.  

Провести перевірку протипожежного стану лабораторій, кабінетів та інших служб та приміщень коледжу. Вжити необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

до 30.06.2017 р.

Безгодкова Л.В.,

Здорик Р.В.,

Асланян Л.Я.

Підготовка до 2017/2018 навчального року

 1.  

На засіданнях циклових комісій обговорити питання розподілу педагогічного навантаження.

до 20.05.2017 р.

Голови ЦК

 1.  

Дирекції коледжу розпорядженням затвердити попередній розподіл педагогічного навантаження на 2017/2018 навчальний рік.

до 15.06.2017 р.

Назаренко О.М.,

Солдатенко В.М.

 1.  

Розробити перспективний план виховної роботи в групах на 2017/2018 навчальний рік

до 01.07.2017 р.

Класні керівники

 1.  

Розробити та затвердити графік навчального процесу на 2017/2018 навчальний рік

до 31.05.2017 р.

Солдатенко В.М.

Безгодкова Л.В.