Методична робота

Методична робота у 2017-2022  роках
у коледжі проходитиме під гаслом:
«Вдосконалення змісту, форм і методів навчання для формування професійних компетентностей студента, розвитку його творчих здібностей та соціальної адаптації» 
Напрямки діяльності методичної ради: 
- творча група по вивченню педагогічного досвіду: Назаренко О.М., Солдатенко В.М., Казарова Р.А.
- творча група з питань вивчення новітніх технологій у методиці викладання: Кузьменко В.В., Мартинець Т.В., Сергієнко О.О.
- робота з молодими викладачами: Солдатенко В.М., Казарова Р.А., Писанко О.О., Цирдя В.Ф.
- методична робота з класними керівниками: Кузьменко В.В., Мартинець Т.В.
- рада методкабінету: Солдатенко В.М., Казарова Р.А.

Засідання Школи педагогічної майстерності. Викладачі Данилишина В.І., Йосипок О.Г., Коновалова К.О., Роменко В.В. та Цирдя В.Ф. поділилися своїми творчими здобутками, презентувавши досвід роботи та результативність професійної діяльності в міжатестаційний період.

Творчий звіт Данилишиної Вікторії Іванівни

Творчий звіт Коновалової Катерини Олександрівни

Творчий звіт Роменко Валентини Володимирівни

Творчий звіт Цирді Валерія Федоровича

ПЛАН

проведення засідань методичної ради Електромеханічного фахового коледжу

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

на 2020-2021 навчальний рік

з/п Питання, що виносяться на розгляд методичної ради Термін проведення засідання Відповідальні
Перше засідання
1 Аналіз методичної роботи у 2019-2020 н. р., визначення напрямків роботи МР на 2020-2021 н. р. вересень

Заст.директора з НР

методист

голови ЦК

2

Затвердження плануючої документації:

- плану роботи МР на 2020-2021 н. р.;

- графіку проведення відкритих занять та відкритих виховних заходів;

- порядку проведення тижнів ЦК;

- плану заходів з підготовки студентів коледжу до участі у ДПА (ЗНО);

- плану написання методичних розробок;

- плану заходів із впровадження змішаного навчання.

3 Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації викладачів у 2020-2021 н. р.
4 Про організацію школи педагогічної майстерності. Підготовка до педагогічних читань.
5 Про стан підготовки методичного забезпечення кабінетів і лабораторій до нового навчального року та їх відповідність навчальному плану.
6 Про зміст індивідуальних планів роботи викладачів.
7 Про підготовку студентів до участі в предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах та турнірах.
8 Про організацію роботи над єдиною науково - методичною темою коледжу.
9 Про впровадження стандартів фахової передвищої освіти.
10 Про впровадження змішаного навчання у коледжі.
11 Затвердження методичних розробок викладачів.
Друге засідання
1 Стан методичного забезпечення дисциплін загально - освітньої підготовки в рамках нової типової освітньої програми профільної середньої освіти. листопад

Заст.директора з НР

методист

голови ЦК

2 Про підготовку навчально-методичної документації до зимової екзаменаційної сесії.
3 Про рівень та корекцію знань студентів нового набору із загальноосвітніх дисциплін.
4 Про організацію, методичне забезпечення та проведення навчальних та виробничих практик, аналіз їх ефективності.
5 Про ефективність гурткової роботи в циклових комісіях.
6 Затвердження методичних розробок викладачів.
Третє засідання
 1 Підготовка до участі в науково-практичній конференції за планом обласного методичного об’єднання. Січень

Заст.директора з НР

методист

голови ЦК

 2 Аналіз проведення предметних тижнів у І семестрі.
 3 Про підготовку до атестації викладачів.
4
Аналіз проведення педагогічних читань.
5 Про якість підготовки та ведення навчальної документації.
6 Затвердження методичних розробок викладачів.
Четверте засідання
 1 Про роботу в обласних методичних об’єднаннях. Березень

Заст.директора з НР

методист

голови ЦК

 2 Підведення підсумків роботи атестаційної комісії.
 3 Про готовність до участі в ЗНО та ДПА студентів коледжу.
4 Про роль поширення інформаційного простору в організації освітнього процесу.
5 Про підготовку навчально-методичної документації до літньої екзаменаційної сесії.
6 Затвердження методичних розробок викладачів.
П’яте засідання
 1 Підготовка до звітів циклових комісій. травень

Заст.директора з НР

методист

голови ЦК

 2 Аналіз проведення відкритих занять та предметних тижнів у ІІ семестрі.
3
Аналіз виконання плану написання методичних розробок у поточному навчальному році. Підготовка до виставки методичних розробок.
 4 Підготовка до роботи у наступному навчальному році.
5 Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів.
6 Затвердження методичних розробок викладачів.
ПЛАН
роботи методичної ради Електромеханічного фахового коледжу
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетована
на 2020-2021 навчальний рік 
з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Аналіз методичної роботи за 2019-2020 н.р. вересень

Заст.директора з НР

Голови ЦК

2 Визначення напрямів методичної роботи на поточний навчальний рік серпень

Заст.директора з НР

методист

3 Попередній розгляд методичних розробок викладачів (до методичних рад) Протягом року методист
4 Контроль за станом навчальної та методичної документації з усіх дисциплін Протягом року

Голови ЦК

методист

5 Узагальнення і розповсюдження ефективного педагогічного досвіду викладачів Протягом року

Заст.директора з НР

методист

6 Робота з викладачами, що атестуються Протягом року

Голови ЦК

методист

7 Координація підвищення кваліфікації та стажування викладачів коледжу Протягом року Заст.директора з НР
8 Розгляд і затвердження методичних розробок викладачів у циклових комісіях і на засіданнях методичної ради. Протягом року

Голови ЦК

методист

9 Проведення тижнів циклової комісії Протягом року Голови ЦК
10 Підведення підсумків тижнів циклових комісій Протягом року

Заст.директора з НР

голови ЦК

11 Підготувати та провести педагогічні читання:
  •     «Впровадження змішаного навчання у коледжі»
Жовтень

Заст.директора з НР

методист

12 Творча майстерня викладача:«Творчі звіти про роботу викладачів, що атестуються у 2021 році» Лютий

Голови ЦК

Викладачі, що атестуються

 ПЛАН
роботи методичного кабінету Електромеханічного фахового коледжу
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетована
на 2020-2021 навчальний рік 
з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
Організаційно-методична робота
1 Забезпечення навчально-методичних комплексів дисциплін виписками з робочого навчального плану. вересень методист
2 Перевірка відповідності робочих начальних програм дисциплін до навчальних планів 2020-2021 н.р. вересень методист
3 Розгляд плану проведення відкритих занять. вересень

Заст.директора з НР

методист

4 Складання плану проведення предметних тижнів. вересень

голови ЦК

методист

5 Надання допомоги з питань організації та проведення предметних тижнів. вересень

голови ЦК

методист

6 Оновлення інформаційного стенду вересень методист
7 Складання плану написання методичних розробок викладачами в 2020-2021 н.р. вересень

голови ЦК

методист

8 Надання допомоги у висвітленні планів, заходів, підведення підсумків робіт на сайті коледжу. Протягом року методист
9 Підготовка матеріалів до засідань методичної ради коледжу. За планом Методист
10 Підготовка матеріалів до засідань адміністративної та педагогічної ради коледжу. За планом

Заст.директора з НР

методист

11 Підготовка матеріалів для участі викладачів та студентів у міських та обласних виставках(тези, статті, виступи) Протягом року

Голови ЦК

методист

12 Забезпечення участі викладачів у роботі міських методичних об’єднань. За планом

Методист

Голови ЦК

13 Внесення змін до каталогу навчально-методичного забезпечення дисциплін з надходженням нових методичних розробок Протягом року Методист
14 Робота з наповнення електронної бази навчально-методичних комплексів дисциплін та методичних розробок викладачів. Протягом року

Методист

Голови ЦК

15 Проведення виставки методичних розробок викладачів коледжу. травень

Методист

Голови ЦК

16 Надавати методичну допомогу в підготовці та проведенні предметних олімпіад. Протягом року

Голови ЦК

методист

17

Проведення підготовки викладачів до чергової атестації. З цією метою:

-    скласти списки викладачів, що атестуються;

-    написати заяви про проходження атестації;

-    вивчення системи їх роботи;

-    написати характеристики;

-    оформити атестаційні листи;

-    надати допомогу викладачам в оформленні методичних папок.

  до 10.10.2020 р. протягом року Методист
Навчально-методична робота
18 Надання консультативно-методичної допомоги викладачам, щодо підготовки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін. Протягом року методист
19 Надання консультативно-методичної допомоги молодим викладачам. Протягом року

Голови ЦК

методист

20 Розробка та оновлення завдань для практичних, лабораторних, контрольних, курсових робіт, екзаменаційних білетів. Протягом року Голови ЦК
21 Надавати методичну допомогу викладачам коледжу у підготовці та проведенні відкритих занять. Протягом року методист
Науково-методична робота
22 Вивчати педагогічний досвіду шляхом відвідування занять, обговорення результатів на засіданнях циклових комісій. Протягом року

Голови ЦК

методист

23 Проведення роботи з узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду викладачів коледжу. Протягом року

Голови ЦК

методист

24 Публікація наукових результатів роботи з проблем вищої освіти в періодичних наукових виданнях, в матеріалах науково-методичних конференцій. Протягом року

Голови ЦК

методист

Експертно-методична робота
25 Контроль за дотриманням плану проведення відкритих занять. Протягом року

Заст.директора з НР

методист

26 Контроль за виконанням плану написання методичних розробок викладачами. Протягом року методист
27 Контроль за дотриманням графіку підвищення кваліфікації та атестації. Протягом року

директор

методист

28 Контроль за дотриманням прийнятих рішень педагогічних рад. Протягом року

Заст.директора з НР

методист

29 Систематично вивчати стан викладання дисциплін, роботи циклових комісій, класних керівників, керівників гуртків, завідувачів кабінетів і лабораторій. Протягом року

Заст.директора з НР

методист

Затверджені результати вибору електронних версій підручників для 10 класу 1.pdf [2,51 Mb] (cкачиваний: 7)
 Вибір проектів підручників для 11 класу

Результати вибору електронних версій
оригінал-макетів підручників
для 11 класу закладів загальної середньої освіти