Методична робота

Методична робота у 2017-2022 навчальному році 
у коледжі проходитиме під гаслом:
«Вдосконалення змісту, форм і методів навчання для формування професійних компетентностей студента,
розвитку його творчих здібностей та соціальної адаптації» 
 
        Напрямки діяльності методичної ради: 
- творча група по вивченню педагогічного досвіду: Назаренко О.М., Солдатенко В.М., Казарова Р.А.
- творча група з питань вивчення новітніх технологій у методиці викладання: Кузьменко В.В., Мартинець Т.В., Сергієнко О.О.
- робота з молодими викладачами: Солдатенко В.М., Казарова Р.А., Писанко О.О., Цирдя В.Ф.
- методична робота з класними керівниками: Безгодкова Л.В.
- рада методкабінету: Солдатенко В.М., Безгодкова Л.В., Казарова Р.А. 
Затверджені результати вибору електронних версій підручників для 10 класу 1.pdf [2,51 Mb] (cкачиваний: 3)

 

    Шановні працівники та студенти коледжу Вашій увазі пропонується проект "Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЕМК ХНУМГ ім.О.М.Бекетова". Ваші зауваження та пропозиції просимо надати методисту коледжу Казаровій Р. А..

Проект положення буде розглядатися на черговій педагогічній раді.

Polozhennya-pro-zapobgannya-ta-viyavlennya-akademchnogo-plagatu.doc [84,5 Kb] (cкачиваний: 4)

 

ПЛАН
проведення засідань методичної ради Електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова на 2018-2019 навчальний рік

з/п

Питання, що виносяться на розгляд методичної ради Термін проведення засідання Відповідальні
Перше засідання
1 Аналіз методичної роботи у 2017-2018 н.р., визначення напрямків роботи МР на 2018-2019 н.р. вересень Солдатенко В.М.методистголови ЦК
2 Затвердження плану роботи МР на 2018-2019 н. р.
3 Обговорення графіків відкритих занять та порядку проведення тижнів ЦК.
4 Обговорення плану написання методичних розробок.
5 Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації викладачів у 2018-2019 н. р.
6 Про підготовку студентів до участі в предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах та турнірах.
7 Про організацію роботи над єдиною науково - методичною темою коледжу.
8 Затвердження методичних розробок викладачів.
Друге засідання
1 Стан методичного забезпечення дисциплін загально - освітньої підготовки в рамках нової типової освітньої програми профільної середньої освіти. листопад Солдатенко В.М.методистголови ЦК
2 Особливості педагогічного супроводу науково-дослідної роботи студентів випускних курсів
3 Підготовка до педагогічних читань.
4 Підготовка до проведення практичного семінару.
Затвердження методичних розробок викладачів.
Третє засідання
1 Підготовка до участі в науково-практичній конференції за планом обласного методичного об’єднання. січень Солдатенко В.М.методистголови ЦК
Аналіз проведення предметних тижнів за І семестр.
Про підготовку до атестації викладачів.
Аналіз проведення педагогічних читань.
Затвердження методичних розробок викладачів.
Четверте засідання
1 Про роботу в обласних методичних об’єднаннях. березень Солдатенко В.М.методистголови ЦК
Підведення підсумків роботи атестаційної комісії.
Про готовність до участі в ЗНО та ДПА студентів коледжу.
Затвердження методичних розробок викладачів.
П’яте засідання
1 Підготовка до звітів циклових комісій. травень Солдатенко В.М.методистголови ЦК
Аналіз проведення відкритих занять та предметних тижнів за ІІ семестр.
Аналіз виконання плану написання методичних розробок у поточному навчальному році. Підготовка до виставки методичних розробок.
Підготовка до роботи у наступному навчальному році.
Затвердження методичних розробок викладачів.
 
ПЛАН
роботи методичної ради Електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова на 2018-2019 навчальний рік

з/п

                     Зміст роботи     Термін     виконання Відповідальний
1 Аналіз методичної роботи за 2017-2018 н.р. вересень Солдатенко В.М.Голови ЦК
2 Визначення напрямів методичної роботи на поточний навчальний рік серпень Солдатенко В.М.методист
3 Попередній розгляд методичних розробок викладачів (до методичних рад) Протягом року методист
4 Контроль за станом навчальної та методичної документації з усіх дисциплін Протягом року Голови ЦКметодист
5 Узагальнення і розповсюдження заявленого передового досвіду викладачів Протягом року Солдатенко В.М.методист
6 Робота з викладачами, що атестуються Протягом року Голови ЦКметодист
7 Координація підвищення кваліфікації та стажування викладачів коледжу Протягом року Солдатенко В.М.
8 Розгляд і затвердження методичних розробок викладачів у циклових комісіях і на засіданнях методичної ради. Протягом року Голови ЦКметодист
9 Проведення тижнів циклової комісії Протягом року Голови ЦК
10 Підведення підсумків тижнів циклових комісій Протягом року Солдатенко В.М.голови ЦК
11 Підготувати та провести педагогічні читання:
  • «Організація системної підготовки студентів до ЗНО з метою підвищення якості знань»
  • «Про роботу з формування професійних навичок та умінь студентів»
  • «Формування професійної компетентності у студентів через впровадження інноваційних технологій навчання»
  •  «Особливості педагогічного супроводу науково-дослідної роботи студентів випускних курсів та шляхи вдосконалення навчально-дослідницької роботи студентів в умовах технічного коледжу»
  • «Шляхи формування інформаційної культури студентів коледжу»
Січень Солдатенко В.М.методист
12 Проведення практичного семінару:
  • «Особистісно-професійні риси сучасного викладача»
  • «Впровадження системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу».
Листопад Солдатенко В.М.методист
13 Творча майстерня викладача:«Творчі звіти про роботу викладачів, що атестуються у 2019 році» Лютий Голови ЦКВикладачі, що атестуються
 
ПЛАН
роботи методичного кабінету Електромеханічного коледжу
Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова на 2018-2019 навчальний рік

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
Організаційно-методична робота
1 Забезпечення навчально-методичних комплексів дисциплін виписками з робочого навчального плану. вересень методист
2 Перевірка відповідності робочих начальних програм дисциплін до навчальних планів 2018-2019 н.р. вересень методист
3 Розгляд плану проведення відкритих занять. вересень Солдатенко В.М.методист
4 Складання плану проведення предметних тижнів. вересень голови ЦКметодист
5 Надання допомоги з питань організації та проведення предметних тижнів. вересень голови ЦКметодист
6 Оновлення інформаційного стенду вересень методист
7 Складання плану написання методичних розробок викладачами в 2018-2019 н.р. вересень голови ЦКметодист
8 Надання допомоги у висвітленні планів, заходів, підведення підсумків робіт на сайті коледжу. Протягом року методист
9 Підготовка матеріалів до засідань методичної ради коледжу. За планом Методист
10 Підготовка матеріалів до засідань адміністративної та педагогічної ради коледжу. За планом Солдатенко В.М.методист
11 Підготовка матеріалів для участі викладачів та студентів у міських та обласних виставках(тези, статті, виступи) Протягом року Голови ЦКметодист
12 Забезпечення участі викладачів у роботі міських методичних об’єднань. За планом МетодистГолови ЦК
13 Внесення змін до каталогу навчально-методичного забезпечення дисциплін з надходженням нових методичних розробок Протягом року Методист
14 Робота з наповнення електронної бази навчально-методичних комплексів дисциплін та методичних розробок викладачів. Протягом року МетодистГолови ЦК
15 Проведення виставки методичних розробок викладачів коледжу. травень МетодистГолови ЦК
16 Надавати методичну допомогу в підготовці та проведенні предметних олімпіад. Протягом року Голови ЦКметодист
17 Проведення підготовки викладачів до чергової атестації. З цією метою:-    скласти списки викладачів, що атестуються;-    написати заяви про проходження атестації;-    вивчення системи їх роботи;-    написати характеристики;-    оформити атестаційні листи;-    надати допомогу викладачам в оформленні методичних папок.

  до 10.10.2018р. 

протягом року

Методист
Навчально-методична робота
18 Надання консультативно-методичної допомоги викладачам, щодо підготовки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін. Протягом року методист
19 Надання консультативно-методичної допомоги молодим викладачам. Протягом року Голови ЦКметодист
20 Розробка та оновлення завдань для практичних, лабораторних, контрольних, курсових робіт, екзаменаційних білетів. Протягом року Голови ЦК
21 Надавати методичну допомогу викладачам коледжу у підготовці та проведенні відкритих занять. Протягом року методист
Науково-методична робота
22 Вивчати педагогічний досвіду шляхом відвідування занять, обговорення результатів на засіданнях циклових комісій. Протягом року Голови ЦКметодист
23 Проведення роботи з узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду викладачів коледжу. Протягом року Голови ЦКметодист
24 Публікація наукових результатів роботи з проблем вищої освіти в періодичних наукових виданнях, в матеріалах науково-методичних конференцій. Протягом року Голови ЦКметодист
Експертно-методична робота
25 Контроль за дотриманням плану проведення відкритих занять. Протягом року Солдатенко В.М.методист
26 Контроль за виконанням плану написання методичних розробок викладачами. Протягом року методист
27 Контроль за дотриманням графіку підвищення кваліфікації та атестації. Протягом року Солдатенко В.М.методист
28 Контроль за дотриманням прийнятих рішень педагогічних рад. Протягом року Солдатенко В.М.методист
29 Систематично вивчати стан викладання дисциплін, роботи циклових комісій, класних керівників, керівників гуртків, завідувачівкабінетів і лабораторій. Протягом року Солдатенко В.М.Безгодкова Л.В.методист