СПР

ВИПУСКНА ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
«Інженерна механіка»
131
Механічна інженерія
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів
   
    Випускникам цієї спеціальності надаються знання, пов'язані з електричним та електронним обладнанням верстатів і роботів, що дозволяє їм працювати на підприємствах з широким спектром автоматизованого обладнання.

    Основною метою над якою працюють викладачі комісії - підвищення якості знань студентів при вивченні фахових дисциплін, удосконалення методичного забезпечення лабораторно-практичних занять.
   Циклова комісія проводить фахову підготовку студентів, широко впроваджуючи у курсове і дипломне проектування використання комп’ютерної техніки.
   Робота циклової комісії спрямована на формування у студентської молоді фахового підходу до спеціальності, професійних знань і вмінь.

 Склад циклової комісії:

 

Безгодкова Людмила Валеріївна
(голова циклової комісії)викладач вищої категорії, викладач-методист, має дві вищі освіти інженер-викладач та магістр з управління ВНЗ.
Викладає: «Основи технології машинобудування», «Основи обробки матеріалів та інструмент», "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання".
Солдатенко Віктор Михайлович, викладач вищої категорії, викладач-методист, має дві вищі освіти: інженер електронної техніки та викладач університетів та ВНЗ.
Викладає: «Основи розрахунків та конструювання електричних та електронних пристроїв», «Будова і налагодження систем з ПУ і РТК», «Основи дискретної автоматики, мікропроцесорної техніки та програмування».
Коновалова Катерина Олександрівна, викладач вищої категорії, старший викладач, має дві вищі освіти: інженер-організатор виробництва  та магістр з управління ВНЗ.
Викладає: «Економічна теорія», «Економіка, організація та планування виробництва», «Основи підприємництва та управлінської діяльності».
Ксензик Олексій Володимирович, викладач І категорії, завідувач лабораторією, освіта за фахом - інженер-педагог-дослідник.
Толстая Аліна Володимирівна, викладач ІІ категорії, освіта за фахом - магістр "Викладач дисциплін в галузі комп'ютерних систем та комунікацій".
Викладає: "Інформатика", "Комп'ютерна техніка та програмування".
Мішустін Борис Вікторович, майстер виробничого навчання, освіта за фахом – технік-технолог, педагогічний стаж 34 роки.
 
Світличний Олександр Володимирович викладач 
Викладає: Основи систем автоматизованого проектування (САПР)
    
  Навчально-матеріальна база циклової комісії повністю відповідає вимогам навчальних планів і програм. Для забезпечення навчального процесу циклова комісія має в наявності лабораторію «Верстатів з ЧПУ та РТК», лабораторію «Мікропроцесорної техніки», лабораторію «Систем управління електроприводами», механічну майстерню, комп’ютерний клас, який окрім навчання використовується для курсового та дипломного проектування, ряд навчальних кабінетів та інше обладнання.