МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
Н А К А З
м. Харків
« 22 » серпня 2018 р.                           № 231-01 
 
З особового складу
Електромеханічному коледжу
 
2. ЗАТВЕРДИТИ педагогічну раду коледжу в наступному складі:
Голова ради - Назаренко О. М.
Секретар - Данилишина В.І.
 
Члени педагогічної ради:
1. Бегодкова Л.В. 17. Коновалова К.О. 33. Роменко В.В.
2. Битік А.Г.  18. Коноваленко А.В. 34. Саніна К.Г.
3. Близнюк Г.І.  19. Котляров О.С. 35. Семерня Т.С.
4. Гайдар Т.С.  20. Кохан С.В. 36. Сергієнко О.О.
5. Давиденко В.Ю.  21. Кришталь О.І. 37. Сметанін С.В.
6. Дейнеко Г.І.  22. Ксензік О.В. 38. Солдатенко В.М.
7. Дідович Є.В.  23. Кузьменко В.В. 39. Толстая А.В.
8. Дмитрук А.І. 24. Куропатов Г.В. 40. Третяк О.В.
9.  Здорик Р.В. 25. Лаєвська М.Л. 41. Цирдя В.Ф.
10. Зуєва І.В. 26. Литвин В.А. 42. Черній А.О.
11. Йосипок О.Г. 27. Лобунько Р.В. 43. Чубаха Л.В.
12. Іванковська І.П. 28. Мартинець Т.В. 44. Шабельник М.С.
13. Ігнатенко О.Г. 29. Мішустін Б.В. 45. Шульга М.О.
14. Казарова Р.А.  30. Овечкіна С.І. 46. Яценко П.М.
15. Калабухова О.В. 31. Панова Л.А. 48. Найпак В.О.
16. Кіктенко В.Є. 32. Писанко О.О. 48. Угарова А.Е.