МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
Н А К А З
м. Харків
« 31 » серпня 2020 р.                           № 237-01 
 З особового складу
Електромеханічного фахового коледжу
 2. ЗАТВЕРДИТИ педагогічну раду коледжу в наступному складі:
Голова ради - Назаренко О. М.
Секретар - Данилишина В.І.
 Члени педагогічної ради:
1. Безгодкова Л.В. 16. Коновалова К.О. 31. Саніна К.Г.
2. Близнюк Г.І.
17. Коноваленко А.В. 32. Світличний О.В.
3. Гайдар Т.С.
18. Котляров О.С. 33. Семерня Т.С.
4. Давиденко В.Ю.
19. Кохан С.В. 34. Сергієнко О.О.
5. Дейнеко Г.І.
20. Кришталь О.І. 35. Сметанін С.В.
6. Дідович Є.В.
21. Ксензік О.В. 36. Солдатенко В.М.
7. Дмитрук А.І.
22. Кузьменко В.В. 37. Толстая А.В.
8. Здорик Р.В.
23. Куропатов Г.В. 38. Третяк О.В.
9.  Зуєва І.В.
24. Литвин В.А.
39. Цирдя В.Ф.
10. Йосипок О.Г.
25. Лобунько Р.В.
40. Черній А.О.
11.  Іванковська І.П.
26. Мартинець Т.В.
41. Чубаха Л.В.
12. Ігнатенко О.Г.
27. Мішустін Б.В.
42. Шабельник М.С.
13. Казарова Р.А.
28. Овечкіна С.І.
43. Шульга М.О.
14. Калабухова О.В.
29. Писанко О.О.
44. Аксьонов В.І.
15. Кіктенко В.Є.
30. Роменко В.В.
45.